Máy phát điện Cummins (Mỹ)

Máy Phát Điện Cummins 375KVA

Máy Phát Điện Cummins 375KVA
 • Dung tích xi lanh: NT855G2A
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 4230*1440*2200 (5130Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 500KVA

Máy Phát Điện Cummins 500KVA
 • Dung tích xi lanh: KTA19-G3
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 4630*1640*2300 (7130Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 550KVA

Máy Phát Điện Cummins 550KVA
 • Dung tích xi lanh: KTA19-G4
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 5030*1640*2300 (7130Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 900KVA

Máy Phát Điện Cummins 900KVA
 • Dung tích xi lanh: KTA38G2A
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • N.A (20' container)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 412 KVA

Máy Phát Điện Cummins 412 KVA
 • Dung tích xi lanh: NTAA855G7
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 4230*1440*2200 (5450Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 200Kva

Máy Phát Điện Cummins 200Kva
 • Dung tích xi lanh: 6CTA8.3-G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 3230*1150*1780 (1944Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 30Kva

Máy Phát Điện Cummins 30Kva
 • Dung tích xi lanh: 4B3.9-G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 2100x1050x1250
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 825Kva

Máy Phát Điện Cummins 825Kva
 • Dung tích xi lanh: KTA38G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • N.A (20' container)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 70Kva

Máy Phát Điện Cummins 70Kva
 • Dung tích xi lanh: 6BT5.9-G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 2350*800*1250 - 1200KG
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết