Máy phát điện Cummins (Mỹ)

Máy Phát Điện Cummins 50Kva

Máy Phát Điện Cummins 50Kva
 • Dung tích xi lanh: 4BTA3.9-G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 2200*1040*1580 (1035 Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 100kva

Máy Phát Điện Cummins 100kva
 • Dung tích xi lanh: 6BTA5.9G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 3230*1150*1780 (1950Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 1000Kva

Máy Phát Điện Cummins 1000Kva
 • Dung tích xi lanh: 6BT5.9-G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 2200*1040*1580 (1035Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết