Máy phát điện Denyo (Nhật)

Máy Phát Điện Denyo 500Kva

Máy Phát Điện Denyo 500Kva
 • Dung tích xi lanh: SA6D170-B
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 5480*1650*2400 (7920Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 610Kva

Máy Phát Điện Denyo 610Kva
 • Dung tích xi lanh: S6R-PTA
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 5280*1650*2400 (8700Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 800Kva

Máy Phát Điện Denyo 800Kva
 • Dung tích xi lanh: S12A2-PTA
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 6210*1950*2500 (11350Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 1100Kva

Máy Phát Điện Denyo 1100Kva
 • Dung tích xi lanh: S12H-PTA
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 6110*2350*2950 (14500Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 25Kva

Máy Phát Điện Denyo 25Kva
 • Dung tích xi lanh: AA-4LE2
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 1400*790*1350 (773Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 45Kva

Máy Phát Điện Denyo 45Kva
 • Dung tích xi lanh: BB-4JG1T
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 1580*950*1550 (1100Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 100Kva

Máy Phát Điện Denyo 100Kva
 • Dung tích xi lanh: DD-6BG1T
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 2650*1100*1500 (1940Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 60Kva

Máy Phát Điện Denyo 60Kva
 • Dung tích xi lanh: W04D-TG
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 2250*950*1300 (1440Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 125KVA

Máy Phát Điện Denyo 125KVA
 • Dung tích xi lanh: J08C-UP
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 2950*1240*1600 (2400Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết