Máy phát điện Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 480KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 480KVA
 • Dung tích xi lanh: S6A3-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H5D Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 4100 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 530KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 530KVA
 • Dung tích xi lanh: S6A3-PTAA-S
 • Đầu phát: MG-H5E Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 4400 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 625KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 625KVA
 • Dung tích xi lanh: S6R-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H5F Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 5300 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 700KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 700KVA
 • Dung tích xi lanh: S6R2-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H6G Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 5900 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 800KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 800KVA
 • Dung tích xi lanh: S6R2-PTAA-S
 • Đầu phát: MG-H6H Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 6000 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 885KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 885KVA
 • Dung tích xi lanh: S12A2-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-H6J Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 7200 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1000KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1000KVA
 • Dung tích xi lanh: S12H-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H6J Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 8300 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1125KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1125KVA
 • Dung tích xi lanh: S12H-PTA-S
 • Đầu phát: MG-7PC Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 9100 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1363KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1363KVA
 • Dung tích xi lanh: S12R-PTA-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50L8
 • Kích thước trọng lượng
 • 10400 Kg (Stamford/ Leroysomer)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết