Máy phát điện Mitsubishi

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA
 • Dung tích xi lanh: S12R-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1St
 • Kích thước trọng lượng
 • 10500Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1600KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1600KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTA-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1
 • Kích thước trọng lượng
 • 12400Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA
 • Dung tích xi lanh: S12R-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1St
 • Kích thước trọng lượng
 • 10500Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2015KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2015KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-L51L7 Leroysome
 • Kích thước trọng lượng
 • 14100kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2030KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2030KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-KT83 Leroysomer
 • Kích thước trọng lượng
 • 14300kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1810KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1810KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTA-S
 • Đầu phát: MG-7PF/ MG-L51M6 S
 • Kích thước trọng lượng
 • 12400Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2020KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2020KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTAA2-S
 • Đầu phát: MG-L51L7 Leroysome
 • Kích thước trọng lượng
 • 14900kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2035KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2035KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTAA2-S
 • Đầu phát: MG-KT83 Leroysomer
 • Kích thước trọng lượng
 • 15400kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2250KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2250KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R2-PTA
 • Đầu phát: MG-L51V9 Leroysome
 • Kích thước trọng lượng
 • 18720kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết