Máy phát điện Perkins (Anh)

Máy Phát Điện Perkins: 109GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 109GF-P
 • Dung tích xi lanh: 1006TAG/109KW
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 3230*1150*1780
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 200GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 200GF-P
 • Dung tích xi lanh: 1306C-E87TAG6
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 4230*1440*2200
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 280GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 280GF-P
 • Dung tích xi lanh: 2206C-E13TAG2
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 4230*1440*2200
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 364GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 364GF-P
 • Dung tích xi lanh: 2506C-E15TAG1
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 4630*1640*2300
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 400GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 400GF-P
 • Dung tích xi lanh: 2506C-E15TAG2
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 5030*1840*2530
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 520GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 520GF-P
 • Dung tích xi lanh: 2806A-E18TAG2
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 5030*1840*2530
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 640GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 640GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4006-23TAG3A/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 818GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 818GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4008TAG2A/861
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1002GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1002GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TWG2A/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết