Máy phát điện Perkins (Anh)

Máy Phát Điện Perkins: 1091GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1091GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TWG3A/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1204GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1204GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TAG2A/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1364GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1364GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TAG3A
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1646GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1646GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4016TAG2A/176
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết