MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy Phát Điện Denyo 13Kva

Máy Phát Điện Denyo 13Kva
 • Dung tích xi lanh: 3TNV84-G
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 1390*650*900 (490Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 15Kva

Máy Phát Điện Denyo 15Kva
 • Dung tích xi lanh: D1703-KV
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 1390*650*900 (516Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 20Kva

Máy Phát Điện Denyo 20Kva
 • Dung tích xi lanh: V2203-KB
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 1540*650*900 (579Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 75Kva

Máy Phát Điện Denyo 75Kva
 • Dung tích xi lanh: A-6BG1
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 2630*1000*1300 (1590Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 100Kva

Máy Phát Điện Denyo 100Kva
 • Dung tích xi lanh: DD-68G1T
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 2750*1050*1350 (1730Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 180Kva

Máy Phát Điện Denyo 180Kva
 • Dung tích xi lanh: SA6D108E-2-A
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 3300*1200*1500 (2900Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 220Kva

Máy Phát Điện Denyo 220Kva
 • Dung tích xi lanh: 6D24-TLE2B
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 3700*1300*1750 (3630Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 300Kva

Máy Phát Điện Denyo 300Kva
 • Dung tích xi lanh: SA6D125E-2-A
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 3750*1400*1800 (4160kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Denyo 400Kva

Máy Phát Điện Denyo 400Kva
 • Dung tích xi lanh: TAD 1241GE
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 4200*1400*2100 (5050Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết