MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy Phát Điện Denyo 150KVA

Máy Phát Điện Denyo 150KVA
 • Dung tích xi lanh: SAA6D102E-2-D
 • Đầu phát: TAIYO
 • Kích thước trọng lượng
 • 3100*1240*1600 (2600Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 7.2GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 7.2GF-P
 • Dung tích xi lanh: 403D-11G/9.5K
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 2000*900*1200
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 10.4GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 10.4GF-P
 • Dung tích xi lanh: 403D-15G/13.5
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 2000*1000*1300
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 16.2GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 16.2GF-P
 • Dung tích xi lanh: 404D-22G/20.6
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 2200*1040*1580
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 21.4GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 21.4GF-P
 • Dung tích xi lanh: 404D-22TG/27.
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 2200*1040*1580
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 24GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 24GF-P
 • Dung tích xi lanh: 1103A-33G/31K
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 2380*1040*1580
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 48GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 48GF-P
 • Dung tích xi lanh: 1103A-33TG2/6
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 3230*1150*1780
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 54GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 54GF-P
 • Dung tích xi lanh: 1104C-44TG1/7
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 3230*1150*1780
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 64GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 64GF-P
 • Dung tích xi lanh: 1104C-44TAG1/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • 3230*1150*1780
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết