MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy Phát Điện Perkins: 1002GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1002GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TWG2A/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1091GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1091GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TWG3A/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1204GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1204GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TAG2A/
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1364GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1364GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4012-46TAG3A
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Perkins: 1646GF-P

Máy Phát Điện Perkins: 1646GF-P
 • Dung tích xi lanh: 4016TAG2A/176
 • Đầu phát: Lerry somer
 • Kích thước trọng lượng
 • ISO 20'ft container
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 480KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 480KVA
 • Dung tích xi lanh: S6A3-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H5D Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 4100 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 530KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 530KVA
 • Dung tích xi lanh: S6A3-PTAA-S
 • Đầu phát: MG-H5E Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 4400 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 625KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 625KVA
 • Dung tích xi lanh: S6R-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H5F Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 5300 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 700KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 700KVA
 • Dung tích xi lanh: S6R2-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H6G Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 5900 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết