MÁY PHÁT ĐIỆN

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 800KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 800KVA
 • Dung tích xi lanh: S6R2-PTAA-S
 • Đầu phát: MG-H6H Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 6000 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 885KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 885KVA
 • Dung tích xi lanh: S12A2-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-H6J Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 7200 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1000KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1000KVA
 • Dung tích xi lanh: S12H-PTA-S
 • Đầu phát: MG-H6J Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 8300 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1125KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1125KVA
 • Dung tích xi lanh: S12H-PTA-S
 • Đầu phát: MG-7PC Stamford
 • Kích thước trọng lượng
 • 9100 Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1363KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1363KVA
 • Dung tích xi lanh: S12R-PTA-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50L8
 • Kích thước trọng lượng
 • 10400 Kg (Stamford/ Leroysomer)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA
 • Dung tích xi lanh: S12R-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1St
 • Kích thước trọng lượng
 • 10500Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1600KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1600KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTA-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1
 • Kích thước trọng lượng
 • 12400Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 1450KVA
 • Dung tích xi lanh: S12R-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1St
 • Kích thước trọng lượng
 • 10500Kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2015KVA

MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI 2015KVA
 • Dung tích xi lanh: S16R-PTA2-S
 • Đầu phát: MG-L51L7 Leroysome
 • Kích thước trọng lượng
 • 14100kg
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết