Máy phát điện cummins

Máy Phát Điện Cummins 28KVA

 • Dung tích xi lanh: 4B3.9G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 2200*1040*1580 (904Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 40KVA

 • Dung tích xi lanh: 4BT3.9G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 2200*1040*1580 (1035Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 65KVA

 • Dung tích xi lanh: 4BTA3.9G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 2244* 990*1575 (1035Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 165KVA

 • Dung tích xi lanh: 6CTA8.3-G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 3230*1150*1780 (1944Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 175KVA

 • Dung tích xi lanh: 6CTA8.3-G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 3230*1150*1780 (1944Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 220KVA

 • Dung tích xi lanh: 6CTAA8.3G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 3590*1240*2030 (3320Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 250KVA

 • Dung tích xi lanh: 6LTAA8.9G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 4248*1360*2216 (3872Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 125KVA

 • Dung tích xi lanh: 6BTA5.9G2
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 3230*1150*1780 (1950Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết

Máy Phát Điện Cummins 330KVA

 • Dung tích xi lanh: MTAA11-G3
 • Đầu phát: Stamford
 • Kích thước trọng lượng:
 • 4230*1440*2200 (4095Kg)
 • Liên hệ: 0901.68.2579  0943.49.59.85
 • Xem chi tiết